Fire2 PBŘ je nezbytnou součástí většiny projektové dokumentace předkládané na stevební úřad. V rámci této části dokumentace se hodnotí parametry stavby při požáru jakou jsou odolnost konstrukcí, únikové cesty, hasební prostředky a další... Spolupracovníci Společnosti All Plan Projekt mají mnohaletou zkušenost se zpracováváním PBŘ. Díky tomuto naše společnost garantuje dokumentaci, které na jedné straně bude splňovat veškeré současné legislativní a normativní požadavky v oblasti PBŘ a na straně druhé nebude požadovat nadbytečné technologie a staevbní kontsrukce, které by mohly významně prodražit celou stvabu aniž by přinesly větší bezpečnostní efekt.

 Co zpracováváme

  • Společnost All-Plan Projekt zpracovává PBŘ pro všechyny druhy staveb - pro bydlení a průmyslové objekty.
  • dále z pracováváme PBŘ stávajících objektů z důvodů stavebních úprav, jako jsou přístavby, nástavby atd...
  • Zpracováváme požárně bezpečnostní řešení historických objektů a staveb. Zde vždy postupujeme velice individuálně s důrazem na začlenění a integrování požárně bezpečnostních prvků do konkrétní stavby tak, aby tím neutrpěla historická hodnota objektu.

Kontakt                 +420 774 667 387

Email              allplan.projekt@gmail.com


Napište nám

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel pět a čtyři 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).