PROJEKTY SILNIČNÍCH STAVEB


BEZPEČNÁ DOPRAVA

Zabýváme se projekty bezpečné dopravy. Bezpečná doprava a ochrana jejich účastníků je prvořadý cíl každého návrhu.

Analýza bezpečnosti komunikace-návrh bezpečnostních opatření

Projekt zahrnuje zpracování zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti dopravy za použití moderních prvků dopravních infrastruktury.


CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Specializujeme na řešení cyklistické dopravy a její začleňování do dopravního systému.

Návrh integračních opatření pro cyklisty, Cyklogenerel měst a obcí

Cyklistická infrastruktura je již nedílnou součástí dopravního systému. Její řešení jde v ruku v ruce se zklidňováním dopravy měst a obcí. Řešíme specifika cyklistické dopravy: integrace cyklistů, podporu rekreační cyklistiky.


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Zpracováváme Dopravně inženýrské opatření (DIO) pro výstavbu dopravních staveb či přepravu nadměrných nákladů.

Návrh dočasného dopravního značení, zábory pozemků aj.

Dopravně inženýrské opatření je nedílnou součástí projektu dopravních staveb ale i projektů, které zasahují do stávající dopravní infrastruktury jako jsou přípojky inženýrských sítí, zábory pozemků atd.


DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Řešíme dopravní opatření pro bezbariérové užívání staveb dle platné legislativy: parkování, přechody pro chodce, přirozené a umělé vodící linie aj.

Kompletní řešení dopravních staveb dle platné vyhlášky.

Návrh parkovišť pro bezbariérové užívání, návrh prvků pro nevidomé a slabozraké, kontrola projektů jestli splňují parametry na bezbariérové užívání staveb dle platné legislativy.


ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU

Provádíme výpočty dopravy v klidu. Výpočet je prováděn na základě platné české legislativy: potřeba parkovacích stání pro parkování a odstavování vozidel.

Výpočet dopravy v klidu dle normy ČSN 73 6110

Dále provádíme výpočty a návrh parkovacích stání pro bezbariérové užitá, rodiny s dětmi aj. Dále řešíme návrh parkovišť a garáží a to včetně návrhu dopravního systému.


PROJEKTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Zpracováváme projekty místních komunikací a to včetně veškerých návazností jako je zklidňování dopravy, řešení cyklistické dopravy, návrh dopravy v klidu či návrhu koncepce uličního profilu.

Specializujeme se na tvorbu zklidněného uličního prostoru.

V rámci projektu místních komunikací dále řešíme uliční osvětlení, výsadbu zeleně, inženýrské sítě, odvodnění komunikací, návrhu mobiliáře uličního profilu.


DOPRAVNÍ GENEREL MĚST A OBCÍ

Zpracováváme dopravní generel měst a obcí. Dobravní generel je dokument, který řeší komplexně dopravní systém města se všemi potřebnými návaznostmi. Určuje prioryty vývoje, nutnost potřebných řešení a integračních opatření.

Dobře fungující doprava je základ pro dobře fungující město.

Dopravní generel je výchozí podklad pro projekty nových komunikací a rekonstrukcí.


NÁVRH DOPRAVNÍHO SYSTÉMU PARKOVIŠŤ

Zabýváme se návrhem dopravního systému a kapacit řešení parkovišť jednotlivých a hromadných garáží. Součástí návrhu je i výpočet dopravy v klidu, potřebný počet parkovacích míst pro Rodiny s dětmi a Zdravotně a tělesně postižené.

Návrh parkování dle ČSN 73 6056 a ČSN 73 6058.

Návrh odstavných a parkovacích stání je nedílnou součástí projektů výstavby pozemních a dopravních staveb.


ŘEŠENÍ DOPRAVY PĚŠÍCH

Provádíme návrh koncepce pěší dopravy. Chodci jsou nejzranitelnější účastníci dopravy a pro to je nutné je chránit. Navrhujeme řešení na ochranu pěších: bezpečné přechody, osvětlení přechodů, šířkové uspořádání chodníků.

Návrh opatření pro chodce dle daných norem a technických podmínek.

Bezpečná doprava pro chodce je nedílnou součástí dobrého návrhu dopravního systému.


POVOLOVÁNÍ VJEZDŮ NA POZEMEK

Zpracováváme projekt pro povolení vjezdu na pozemek. Projekt je zpracován na základě požadavků Dopravního inspektorátu PČR a Dopravního odboru. Součástí projektu je ověření rozhledových poměrů, ověření vlečných křivek návrhového vozidla aj.

Cena projektu: od 3500Kč

Povolení vjezdu na pozemek je nutnost při připojení objektu na dopravní systém.


ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY

Provádíme návrhy zklidnění pro bezpečnější a lépe fungující dopravu. Projekty je nutné řešit zcela individuálně na místních podmínkách. Návrh permisivních opatření pro lépe fungující dopravu zvyšuje bezpečnost všech účastníků dopravy.

Zklidněný uliční prostor slouží lidem. 

Zklidněný uliční prostor je především pro ochranu nejslabších účastníků dopravy.


+420 607 566 738

allplan.projekt@gmail.com


Napište nám

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel pět a osmnáct 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

Social